Voorwaarden website ImageFX
© 2012  webdesign  J. van Vossen | K.v.K. 522.92.428 | BTW NL 098 178 258 B01In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De eigenaar:  de eigenaar van de website;
Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
U:  de gebruiker (bezoeker) van de website;
De content:  alle in de website aanwezige inhoud.
1.
De hiernaast getoonde voorwaarden zijn van toepassing op de website en de daaraan gekoppelde websites in de vorm van links zoals beschreven onder punt 4.

Voor de levering van producten gelden andere voorwaarden.

2.
3.
4.
5.
6.
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de pagina die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de eigenaar.
Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.
ImageFX behoudt alle rechten voor.